Stichting Gelijkspanning
De stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang als: het bevorderen van een elektriciteitsnet op basis van gelijkspanning binnen het Nederlandse elektriciteitsnet;
het harmoniseren van initiatieven casu quo projecten op het gebied van gelijkspanning om zo te komen tot een uniform landelijk beleid; het bevorderen van een landelijk georganiseerd distributiesysteem van elektriciteit op basis van gelijkspanning; het bewaken van het imago van "gelijkspanning";

www.gelijkspanning.org


Direct Current BV
Het mogelijk maken van een gelijkspanninginfrastructuur. Wij zijn ervan overtuigd dat het terugleveren van energie, energieverbruikers bewuster maakt en dat dit voor de maatschappij een onmiddellijke en zichtbare energiebesparing zal opleveren. Wij hopen hier als bedrijf een rol in te kunnen spelen.

www.directcurrent.nl


Thomas Edison

Geschiedenis

Spanning en frequentie zijn in het begin van de 20ste eeuw een omstreden onderwerp geweest, waarover deskundigen zoals Thomas Edison en Nikola Tesla het niet eens konden worden. Edison was een groot voorstander van gelijkstroomdistributie

Er is toen gekozen voor wisselspanning, wat toen de juiste keuze was. Echter, door de huidige opkomst van elektronica is deze keuze achterhaald. Momenteel moeten we overgaan op Edison en is hiervoor Tesla noodzakelijk.


Nikola Tesla

Gelijkstroom bespaart energie

Kantoren met een gelijkspanningsnet in plaats van het gebruikelijke 230V-wisselspanningsnet. Dit levert een consequente energiebesparing op, omdat omzetverliezen van convertors hiermee verdwijnen. Voordat de wisselstroom uit het openbare elektriciteitsnet door de computer of TL-verlichting wordt opgenomen, is die alleen al in het kantoorpand een paar keer omgezet van wisselstroom naar gelijkstroom. Dit leidt tot onnodige verliezen.

De gelijkspanning-
revolutie gaat beginnen


Wilt u hiervan deel uitmaken, neem dan contact op

DC is de toekomst
   
 


Waarom

De huidige energievoorziening staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen. Door duurzame energieopwekking zal er een verschuiving plaatsvinden en zal de nadruk niet meer liggen op fossiele brandstoffen maar op elektriciteit opgewekt door schone, duurzame energie. Het is technisch al mogelijk om woonwijken volledig energieneutraal te maken. Echter, zullen wij met spoed het verouderde elektriciteitsnetwerk en de infrastructuur – die deze energieomslag nauwelijks zal aankunnen - moeten herzien. Gefaseerd overgaan op gelijkspanning zal dé oplossing zijn. Gelijkspanning is een logische keuze, niet alleen om technische feiten en argumenten, maar ook door de explosieve verelektronisering van onze maatschappij. De componenten worden meer en meer solid state.

  • overgang van gloeilamp naar LED-lamp
  • overgang van beeldbuis naar TFT
  • toekomstige overgang van transformator naar elektronische varianten
  • toekomstige overgang van schakelaars naar elektronische solid state componenten.

Dit zijn gelijkspanningscomponenten.

Door solid state zal gelijkspanning onvermijdelijk worden.

De solid state trend is ingevoerd door de volgende factoren:

  • reductie van grondstoffen
  • mogelijkheid tot eenvoudige massaproductie
  • hogere efficiency
  • lagere prijs

   
   

DC is de toekomst  

Harry Stokman ontwikkelt en produceert al meer dan 20 jaar grote gelijkrichterschakelingen en bijhorende, soms complexe, besturingen voor industriële processen. Zijn bedrijf, dat ooit ontstaan is in Aalsmeer, bezit een schat aan kennis. Die specialistische kennis is beslist noodzakelijk voor het bouwen van gelijkrichterschakelingen van vele duizenden, soms tienduizenden ampères. Zelden wordt een ontwerp een tweede keer gebruikt en er zijn klanten die maar liefst 2.100 verschillende gelijkrichterschakelingen hebben afgenomen.

Harry Stokman heeft een visie: een wereld van gelijkspanningsnetten in plaats van wisselspanningnetten. Ooit is er voor de distributie van elektriciteit gekozen voor wisselspanning, ook wel Alternating Current (AC) genoemd. Wisselspanning is gemakkelijk op te wekken en in trafo's omhoog- of omlaag te transformeren. Een gloeilamp werkte prima op wisselspanning. Echter, de huidige elektronische apparatuur werkt uitsluitend op gelijkspanning of Direct Current (DC). In iedere radio, tv, computer, oplader, printer of TL-buis wordt de AC uit het stopcontact in de voeding omgezet naar DC. Op dit moment treden er behoorlijke omzetverliezen op: voor de goede werking van bvb. een noodstroomvoorziening (UPS) in een kantoorpand wordt elektriciteit omgezet van AC naar DC. Aan de uitgang van deze convertor zijn parallel noodstroomaccu's geschakeld. Dit is de enige manier om bij uitval van een openbare spanning een ononderbroken elektriciteitsvoorziening te krijgen. De DC wordt vervolgens omgezet naar AC, dat in het kantoorpand wordt gedistribueerd naar de stopcontacten en verlichting. In dit apparaat zit weer een convertor voor de omzetting van 230V-wisselspanning naar DC-spanning die nodig is voor het voeden van de elektronica. Iedere voeding heeft dan wel een rendement van meer den 95 %, toch gaat er zo'n 5 tot 10% verloren in de vorm van warmte. Een DC-net in zo'n situatie geeft een totale besparing van 5 tot 10%. Dat is iets om bij stil te staan. Aan architecten en projectontwikkelaars de taak om een proefproject op te zetten.